Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Find my In-Store Credit balance

Looking for how much In-Store Credit you have to apply toward GoDaddy purchases?

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. From the Account Settings menu, select Payment Methods.
  3. Click In-Store Credit.

Your Current Balance displays at the bottom of the currency's section.

Next step

  • You can use this In-Store Credit as a payment method during your checkout process.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.