Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Find my Office 365 IMAP or POP settings

Find your Office 365 IMAP or POP settings to manually configure your email account. This is an alternative email setup method for email clients that don't support Microsoft Exchange.

Note: Use IMAP if you have a choice, since it offers better email synchronization across devices and accounts. Learn more about the differences between IMAP and POP.

  1. Sign in to Outlook.com. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. In the upper-right corner, select Settings gear icon (Settings).
  3. Select View all Outlook settings.
  4. In the Mail tab, select Sync email to see the POP, IMAP and SMTP settings for Office 365.
    Mail tab and Sync email

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.