Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Find my Office 365 IMAP or POP settings

Find your Office 365 IMAP or POP settings so you can manually configure your email account. This is a backup email set up method for email clients that don't support Microsoft Exchange.

Note: Use IMAP, if you have a choice, since it offers better email synchronization across devices and accounts. Learn more about the differences between IMAP and POP.

 1. Log in to your Email & Office dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Click the Admin tab and select Advanced.
  Click Advanced
 3. Next to Exchange, click Log In. You will be taken to an Office 365 page.
  Click Log In
 4. In the upper right corner, click Click settings gear icon (Settings).
 5. Scroll the Settings panel down to Your app settings and click Mail.
  Under Your app settings, click Mail
 6. On the left, find Accounts. If it's collapsed, click to expand. Select POP and IMAP.
  Under Accounts, select POP and IMAP
 7. Your POP, IMAP and SMTP settings are displayed on the right.
  POP and IMAP settings
 8. Use these server settings to set up your email client or device using POP or IMAP.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.