Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Find my site seal code

Let your website visitors know they can conduct secure transactions on your site by displaying our free SSL Certificate security seal on your site. You'll be able to display this once we finish verifying your request.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Next to the certificate you want to use, click View Status.

Your site's SSL Certificate security seal displays in the Code section to the right. Copy and paste it into your site's HTML to make it display.

Warning:

If you are replacing outdated site seal codes, it is imperative you remove the old code.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.