Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Find products

As the number of products in your Online Store grows, you can find them more easily by product category, name, or the product's SKU code.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click on your Products tab then click Products.
  Click products under the products tab.
 4. Use the Filter By menu to select All Products or a particular product category, such as Men's.
  Filter your products by your categories.
 5. Use the Search field to enter the Name or SKU of the item you want to find.
  Enter in a name or SKU in the search bar.
 6. Sort by the Name, Price, Sale price, or SKU.
  Sort by name, price, sale price, or SKU.
 7. Press Enter/Return on your keyboard to start your search.
 8. Related steps

  More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.