Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Find your IP address

If the domain name you want to use for your Website Builder website is in a different GoDaddy account or registered through another company, you can connect the domain name to the website using your IP address.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. Next to the account you want to use, click Options.

Next step

Update your domain name's IP address. How you do that depends on where it's registered:

Where it's registered... Do this...
In another GoDaddy account See the A Record section of Manage DNS zone files — you'll want to change the @ record
At another company Contact the domain name's registrar to have them update your domain's primary A record (@) to your Website Builder IP address

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.