Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Find your username

You'll need your server's username to connect via SSH or Remote Desktop (RDC).

To Find Your Server's Username

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.

Your User Name displays in the Server Details & Resources or Account Summary section.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.