Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Find your website's nameservers in Plesk hosting

To make your website visible on the Internet, you need to point your domain name to your hosting account using nameservers. For more information, see What is DNS?

Note: This information applies only to accounts hosted with us. If you do not host with us, you can use the information in Change nameservers for my domains.

Nameservers are assigned on a per-domain name basis. The same hosting account can have domain names that need to use different sets of nameservers.

Find primary domain's nameservers

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Click the domain you want to use, and then select the DNS Zone File tab.

The domain's nameservers display in the NS (Nameserver) section.

Note: Changes to your domain nameservers can take up to 48 hours to propagate.

Find secondary/alias domain nameservers

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Click Plesk Admin.
 5. Click GoDaddy DNS Manager.
 6. To view the zone file for an aliased/secondary domain click 'Change Zone' after 'Zone File Editor.' You should see a list of your aliased domains.
 7. Find the domain you want to view the zone file for and click OK.
 8. If you are trying to confirm nameservers for an aliased domain you recently added, scroll to the bottom of the zone file until you see the 'NS (Nameserver)' section. The nameservers listed as (Informational) will be the nameservers the domain needs to use.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.