Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Finding my email program's settings

The settings you need to set up email on your mobile device (iPhone®, Android®) or your computer (Microsoft Outlook®, Apple Mail, Mozilla Thunderbird®) might be different depending on which type of email account you have and where you purchased your email plan.

To find the setting for your email program, please log in to the Email Setup Center. For more information, see Server and port settings for Workspace.

Am I IMAP or POP?

If you see settings for both IMAP and POP3 servers, you have an IMAP email account. Use the IMAP server when you set up your email program.

If you only see settings for a POP3 server, you have a POP email account. Use this server when you set up your email program.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.