Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Finding Your Database Admin URL

You can use the Admin URL in the Control Panel of your hosting account to directly access your MySQL database.

To Find Your Database Admin URL

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Databases menu, click MySQL.
  5. Next to the database you want to access, click Actions.
  6. Click Details.
  7. The Admin URL is the URL you can use to directly access your database.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.