Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Finding your IP address

You can locate the IP address assigned to your online store in the top section of the Quick Shopping Cart application.

To Find Your Store IP Address

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. On the Quick Shopping Cart Home page, underneath your storefront name, find your store's IP address listed below your Shop URL.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.