Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Finding your mailings in Google Analytics

Google analytics

The best way to view your Google Analytics metrics is in your GA account. GoDaddy Email Marketing automatically writes all of the UTM parameters into your email links. So how do you know which variables are associated with your emails? Follow along!

To find your Campaigns in Google Analytics:

Log in to your Google Analytics account. Once you’re logged into GA:

  1. Click on Acquisition
  2. Select Campaigns
  3. You should see your individual email campaigns listed there.

The link tracking focuses on:

  • The Campaign: an individual email campaign (tagged with your email's subject line)
  • The Source: GoDaddy
  • The Medium: Email

Please keep in mind: It can take 24 hours for the stats to show up.

Related Topics:

Google Analytics In Your Campaigns
Google Analytics Link Tracking Generation
Can I Create Lists From Stats?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.