Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Firefox: Xóa bộ nhớ đệm

Nếu bạn gặp sự cố khi xem trang web của mình, bạn có thể thử xóa bộ nhớ đệm rồi truy cập lại trang của mình.

  1. Nhấp vào Lịch sử , sau đó Xóa lịch sử gần đây .
  2. Từ Phạm vi thời gian đến danh sách xóa, chọn Mọi thứ .
  3. Trong danh sách Lịch sử , chỉ chọn Bộ nhớ đệm .
    chỉ chọn bộ nhớ đệm
  4. Nhấp vào Xóa ngay .

Bước có liên quan

  • Hãy thử xem lại website của bạn.

Xem thêm thông tin