Fix an image that links to itself in WordPress

When configured incorrectly, WordPress can make your images on your page or post link to the image itself. This can cause a poor user experience if the user clicks on the image and leaves the page or if a search engine ends up linking to the image instead of your post. You can use these steps to fix this issue.

  1. Click on Pages or Posts depending which you need to edit.
  2. Click the edit under the page or post title.
  3. Click on the image in the text box.
  4. Click the Edit button to edit the image.
  5. Click the drop-down menu for Link To and select None.
  6. Click the Update button to save your changes to the image.
  7. Click the Update button to publish your changes to the page or post.
  8. Review your page or post to verify that the duplicate featured image has been removed.

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.