Fix DNS issues in new hosting accounts

When you set up your hosting account, we'll let you know if your domain name's DNS settings do not point to it. This means the content you uploaded will not display until you update your domain name's DNS settings.

If you don't want your new site to start displaying for everyone, don't change the DNS settings. If you want to make sure your new site looks good, check out Preview your website.

Once you're ready to display your new site, you can update your DNS settings at your domain name's registrar (i.e. the company where you registered it) in one of two ways:

  • A Record / IP Address — Updating your domain name's primary A record (usually denoted by the @ symbol) does not change any of your other DNS settings (e.g. email service). Use the IP address you find using Find my website's IP address.
  • Nameservers — Updating your domain name's nameservers also changes all of your domain name's DNS settings to our defaults (e.g. using our email service). Use the nameservers you find in Find my GoDaddy nameservers .

These changes can take up to 48 hours to start displaying on the Internet.

If your domain name's registered here, see Manage DNS zone files or Change nameservers for my domains.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.