Fix duplicate featured images in WordPress

When configured incorrectly, WordPress can have duplicated featured images in your posts or pages. You can use the steps below to fix duplicated featured images.

  1. Click on Pages or Posts depending which you need to edit.
  2. Click the edit under the Page or Post title.
  3. Click on the image in the text box.
  4. Click the Remove button to remove the image.
  5. Click the Update button to publish your changes.
  6. Review your page or post to verify that the duplicate featured image has been removed.

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.