Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Fix Extended Character Errors

In preparing to Import Multiple Products to the Online Store, if you save your Excel product spreadsheet in CSV (Comma Separated Values) format, extended characters (such as é in resumé) will not display properly. To avoid the problem, you'll need to save the file as Unicode text.

Extended character looks OK in spreadsheet Extended character displays incorrectly once imported

Note: Other extended (or UTF-8) characters include superscripts, fractions, currency symbols other than $ (such as the euro's €), plus accent marks and non-English characters (such as ñ, ü, Ё, ؏, and 您).

  1. Reopen the CSV-formatted spreadsheet in Excel and save it as a Unicode file ending with the .TXT suffix.
  2. Open that just-saved .TXT file in Excel, then use the Replace function to find and replace all the file's tab characters with commas.
  3. Now re-save the Excel file in the UTF-8 format.
  4. If you haven't already done so, you'll still need to format your product spreadsheet to match the Online Store's product template.
  5. You're now ready to upload the file to your Online Store.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.