Fix image thumbnails not displaying

There can be issues, after configuration changes, when WordPress isn't able to display the thumbnails of previously uploaded images. You can use the the Regenerate Thumbnails plugin to fix this issue.

 1. Install a plugin in WordPress.
 2. Activate a plugin in WordPress.
 3. If you want to regenerate all of the thumbnails for your site:
  1. Under the Tools menu, click on Regen. Thumbnails
  2. Click on the Regenerate All Thumbnails button.
 4. If you want to update individual image thumbnails:
  1. Click on Media from the WordPress navigation bar.
  2. If you are in the Grid view, you will need to click the List view in your Media Library.
  3. Locate the image and hover over it so you can click on the Regenerate Thumbnails link.

The steps above will leave you at a page that shows the success of regenerating the images.

Note: This WordPress plugin is a third party plugin, please review the developer's page for issues with it's usage.

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.