Fix mixed content errors in WordPress

After adding an SSL and enabling HTTPS, you may find that some images do not display properly anymore. If you have recently added an SSL, follow one of these sets of directions to fix your issue.

Using a plugin

Follow these steps to install the Really Simple SSL plugin.

  1. Install a plugin in WordPress.
  2. Activate a plugin in WordPress.
  3. Under Settings select SSL.
  4. Providing your SSL is active, you can click the Go ahead, activate SSL! button.
  5. Review your site to verify that your images display properly.

Note: This WordPress plugin is a third party plugin, please review the developer's page for issues with it's usage.

Using the .htaccess or web.config file

  1. Connect to your hosting using FTP.
  2. Redirect HTTP to HTTPS automatically.
  3. You have now setup the HTTPS redirect.
  4. Review your site to verify that your images display properly.

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.