Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Fix the FTP popup in WordPress

You may encounter a popup for your FTP username and password when installing or updating a plugin in WordPress. Follow these steps to correct the problem:

 1. Connect to your website with FTP.
 2. Add these 3 lines anywhere within the wp-config.php file:
  define('FS_METHOD', 'direct');
  define('FS_CHMOD_DIR', (0705 & ~ umask()));
  define('FS_CHMOD_FILE', (0604 & ~ umask()));
  
 3. Save your changes and upload the file.
 4. Once inserted, you may need to refresh the WordPress Dashboard or clear your browser cache and cookies.

Note: It's important to insert these lines of code above the line: /* That's all, stop editing! Happy publishing. */.

You can now update or install plugins without this issue.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.