Fixing Permalink Issues with WordPress

If you have a problem with your WordPress® installation's Permalinks, you can potentially fix the issue by enabling a different Permalink setting, and then enabling your original Permalink setting.

To Fix Permalink Issues

  1. Log in to your WordPress admin panel.
  2. Click Settings.
  3. From the Settings menu, click Permalinks.
  4. Note which kind of Permalink you currently use.
  5. Select any Permalink setting other than the one you currently use, and then click Save Changes.
  6. Select your original Permalink setting, and then click Save Changes.

If that does not fix the issue with your WordPress installation, see WordPress' article, Using Permalinks.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.