Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Flag an email message

To draw attention to specific email messages, you can flag Flag them in Workspace Email.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. Select the message, click the More Actions down arrow, and click Flag from the list.
  3. Click Apply.
    Flag an email

To remove a flag, select the message, and click Clear Flag from the More Actions list.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.