Forgot your username to log in to GoDaddy?

If you cannot log in to your GoDaddy account, we can email you your customer number (which you can use as your username).

 1. Go to the Retrieve Username page.
 2. Complete the following fields:
  Field Do this...
  Domain name on file Enter any domain name in your account
  Email address on file Enter the email address on your GoDaddy account.
  Security challenge Enter the text that dispays
 3. Click Submit.

Note: If you cannot complete this form successfully, see this article.

You'll receive an email to the address on file with your customer number in a few minutes.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.