Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Forgot your username to log in to GoDaddy?

If you know your GoDaddy password but can't remember your username, we'll show you your username if you follow these steps.

Required: You need to know at least one of the domain names associated with the account.
  1. Go to the Retrieve Username page.
  2. Enter the Email address for the account, select the I'm not a robot check box, and complete the security challenge.
  3. Click Send Email.
  4. In the Domain URL box, enter any domain name that's associated with the account (for example, coolexample.com) and then click Filter. We'll immediately send a one-time-use PIN to the account email address.
  5. In the Verification Code box, enter the PIN we sent you and then click Continue. We'll show you your username.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.