Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Forward copies of my incoming email

Send a copy of every email you receive to another email address; this is known as carbon copying.

Note: Copying your emails stores them in both email addresses, which counts toward your email account's maximum storage capacity. To avoid storing the emails, you can set up a forwarding address.

 1. Log in to your Workspace Control Center. (Need help logging in?)
 2. Click the Expand icon in the row of the email address you want to change.
 3. Click Edit.
  Click the edit option
 4. Confirm that the Email tab is selected.
 5. Select Send copy to:, and enter the addresses that will recieve the forwarded copies.

  Note: You can enter multiple addresses, separate each address by a comma.

  Enter email addresses
 6. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.