Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Forward email to multiple accounts

To forward email messages from one email account to multiple accounts, create a distribution group. Next, you'll forward email from the one account to the members of the distribution group.

 1. Log in to your Office 365 Microsoft portal. (Need help logging in?)
 2. In the upper right corner of the page, click Settings Click Settings.
 3. At the bottom of the Settings panel, under Your app settings, click Mail.
  Click Mail
 4. In the left panel, click General to expand the list and click Distribution groups.
  Click General, click Distribution groups.
 5. Under Distribution groups I own, click New Click New.
  Click New.
 6. In the new distribution group dialog box, enter the details for the new group.
 7. Be sure to scroll down to add members, to add members as co-owners (as appropriate), and to choose whether owner approval is required for people to join the group.

  Note: When adding members, you'll be taken to the Search People box. Enter the names of each group member, press Enter, click Add Click Add after each name, and then click Save.

 8. Back in the new distribution group dialog box, click Save.

Next step

Forward email to the new distribution group so all members of that group receive the forwarded email messages.

More info

To add members outside your organization to a distribution group, you'll need an administrator to add each person as a shared contact. See your administrator for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.