Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Forward my email account

Learn how to forward email from your GoDaddy Office 365 account and Workspace email account. Or forward email from other email services (e.g. Gmail, Yahoo, Hotmail) to your GoDaddy Office 365 account or your Workspace email account.

Office 365 Email

What do you want to do? How to do it...
Have all incoming email to your Office 365 address forwarded to another inbox. Set up a forwarding Office 365 email address.
Have all your other email forwarded to your Office 365 address. Set up outside email forwarding to your Office 365 inbox.

Workspace Email

What do you want to do? Notes How to do it...
Set up an email account for forwarding emails. No emails get stored at this address; anything coming in gets automatically forwarded on to another address. Set up a forwarding Workspace email address.
Forward my other email to my Workspace email address. Forward emails from other trusted email systems to your Workspace email account. Forward copies of incoming email to another inbox.
Forward individual emails as an attachment. This is on a manual basis, when you want to send an email or a group of emails, as an attachment in another email. How to forward emails as attachments in:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.