Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Forward my email from another inbox

Learn how to forward your emails to your Workspace email account. The process depends on the setting or roperties options available in your existing email service. Select that option and specify your Workspace email address as the address you want to forward your email messages.

Note: If you cannot find a forward email setting, ask your current email service provider to forward your email to your new Workspace email account. This is known as mail relay.

Instructions for email forwarding from other email service providers:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.