Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chuyển tiếp email Microsoft 365 đến tài khoản email khác

Bạn có thể tạo một chuyển tiếp để thư đến đi đến một tài khoản email khác như Gmail hay Yahoo. Việc này có thể tiết kiệm thời gian để bạn không phải kiểm tra nhiều tài khoản email.

Nếu bạn muốn chuyển tiếp một tài khoản email khác đến email Microsoft 365, hãy xem bài viết này.


Yêu cầu: Nếu bạn muốn chuyển tiếp email đến địa chỉ bên ngoài tổ chức, trước tiên hãy chỉnh sửa chính sách lọc thư rác gửi ra ngoài. Nếu không, bạn sẽ không thể chuyển tiếp email ra ngoài.
  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Nút bánh răng cài đặt Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook.
  3. Chọn Thư > Chuyển tiếp.
    Chuyển tiếp
  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh Bật tính năng chuyển tiếp và nhập địa chỉ email bạn muốn nhận email chuyển tiếp.
    Bật tính năng chuyển tiếp và nhập địa chỉ email
  5. Chọn hộp kiểm bên cạnh Giữ bản sao thư được chuyển tiếp nếu bạn muốn giữ bản sao email đến trong hộp thư đến Outlook. Nếu bạn không chọn hộp này, email được chuyển tiếp rồi sẽ bị xóa khỏi tài khoản Outlook của bạn.
  6. Chọn Lưu. Mọi email gửi vào tài khoản Outlook của bạn giờ sẽ chuyển tiếp vào hộp thư đến bạn ưu tiên.

Thông tin thêm