Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Forwarding emails as attachments

Use Workspace Webmail to forward emails as attachments. Workspace packages all of the message contents into a single attachment.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. Open the message you want to forward.

    Note: If you want to select multiple email threads, don't open the message. Instead, use the checkboxes in your inbox to select multiple email threads.

  3. In the top right corner of the page, click the More Actions menu.

    Note: If you don't see a More Actions menu, it's likely that you're using the Updated View. Click Classic View in the top right corner, and continue. You can always switch back by clicking on Updated View.

  4. Select Fwd. as Attachment.
  5. Click Apply. A new email is created with a .eml file attached.
  6. When the rest of the message is ready to go, click Send.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.