Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Forwarding emails as attachments

Use Workspace Webmail to forward emails as attachments. Workspace packages all of the message contents into a single attachment. To use this feature you will need to be in Classic View. If you are currently using Updated View, click the Classic View link on the top right. You can always switch back by clicking the Updated View in the same location.

  1. Log in to your Workspace Email.
  2. Open the message you want to forward. To forward multiple emails, instead of opening an email, use the checkboxes to select the emails you want to forward.
  3. In the top right corner of the page, click the More Actions menu.
  4. Select Fwd. as Attachment.
  5. Click Apply. A new email is created with a .eml file attached.
  6. When the rest of the message is ready to go, click Send.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.