Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

FTP: Cách tải lên các tập tin

Trước khi bạn bắt đầu

Để sử dụng FTP, bạn cần:

  • Một chương trình FTP (ví dụ như FileZilla, Dreamweaver)
  • Để biết được loại tài khoản lưu trữ của bạn. Theo cách này, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn phù hợp với loại dịch vụ lưu trữ mà bạn đang dùng (ví dụ như cPanel, Plesk, v.v.)
  • Cách đảm bảo tài khoản đó đã được cài đặt (cPanel / Plesk / Web & Cổ điển)
  • Tên máy chủ, tên người dùng và mật khẩu của tài khoản dịch vụ lưu trữ (FTP)

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm được thông tin mà bạn cần để sử dụng FTP với website của bạn?

Nếu bạn đang dùng WordPress được quản lý, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sFTP.của chúng tôi

Tìm phần Cài đặt FTP của bạn

Để sử dụng FTP với dịch vụ lưu trữ của bạn, bạn sẽ cần những cài đặt sau từ tài khoản lưu trữ.

Cài đặt Những gì bạn cần
Máy chủ Tên miền được lưu trữ hoặc địa chỉ IP của bạn (cPanel / Plesk / Web & Cổ điển)
Tên người dùng
Mật khẩu Đặt lại mật khẩu FTP (cPanel / Plesk / Web & Cổ điển)

Tải website của bạn với FTP

Mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên dùng FileZilla cho FTP, vẫn còn nhiều chương trình và trình dựng trang khác cũng sử dụng FTP. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để tải trang lên với FTP thông qua chương trình mà bạn chọn.

Phương thức FTP Hướng dẫn
FileZilla (được khuyên dùng) Kết nối với Tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn với FileZilla (FTP)
Dreamweaver Đăng tải website với Dreamweaver (CS4 / CS5 / CS6)
Adobe Muse
iWeb
Microsoft Expression Web

Thêm thông tin

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.