Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

FTP là gì?

Giao thức truyền tập tin (FTP) là cách thức di chuyển tập tin từ máy tính đến tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn và ngược lại. Để sử dụng FTP, bạn cần có máy khách FTP. Có nhiều máy khách bạn có thể sử dụng, nhưng chúng tôi khuyên dùng FileZilla.

Lưu ý: Tài khoản dịch vụ lưu trữ của chúng tôi chỉ hỗ trợ FTP thụ động. Cài đặt này có trong hầu hết máy khách FTP và phần mềm thiết kế website hỗ trợ đăng tải bằng FTP.

Các bước tiếp theo

Cách thức di chuyển tập tin phụ thuộc vào loại tài khoản dịch vụ lưu trữ mà bạn có.

Xem thêm thông tin