FTP là gì?

Giao thức truyền tập tin (FTP) là cách thức di chuyển tập tin từ máy tính đến tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn và ngược lại. Để sử dụng FTP, bạn cần có máy khách FTP. Có nhiều máy khách bạn có thể sử dụng, nhưng chúng tôi khuyên dùng FileZilla.

Lưu ý: Tài khoản dịch vụ lưu trữ của chúng tôi chỉ hỗ trợ FTP thụ động. Cài đặt này có trong hầu hết máy khách FTP và phần mềm thiết kế website hỗ trợ đăng tải bằng FTP.

Các bước tiếp theo

Cách thức di chuyển tập tin phụ thuộc vào loại tài khoản dịch vụ lưu trữ mà bạn có.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.