Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Gán hồ sơ cho các miền của tôi

Gán hồ sơ bạn đã tạo cho các miền của mình để áp dụng cài đặt hồ sơ cho các miền đã chọn. Hồ sơ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn quản lý cài đặt miền của mình ở một nơi và sau đó tự động áp dụng cài đặt cho tất cả các miền được chỉ định cho hồ sơ đó. Mỗi miền chỉ có thể được chỉ định cho một hồ sơ duy nhất, nhưng bạn có thể chỉ định nhiều miền cho cùng một hồ sơ.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn các hộp kiểm bên cạnh miền bạn sẽ cập nhật. Hoặc, chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền , rồi chọn Chọn tất cả .
    ảnh chụp màn hình của nhiều miền được chọn
  3. Chọn Gán hồ sơ từ menu hành động.
    • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Gán hồ sơ .
  4. Gán miền cho một hồ sơ bằng cách chọn dấu cộngdấu cộng bên cạnh hồ sơ. Mỗi miền chỉ có thể được chỉ định cho một hồ sơ, nhưng bạn có thể chỉ định nhiều miền cho cùng một hồ sơ.
  5. Chọn Tiếp tục để lưu thay đổi.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công cho biết hồ sơ đã được chỉ định cho các miền.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin