Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Gán quyền thư mục cho người được ủy quyền

Sau khi cấp quyền truy cập của người được ủy quyền cho các miền trong tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng thư mục để hạn chế những miền mà họ có thể xem và quản lý. Việc hạn chế quyền truy cập vào các thư mục cụ thể cho phép bạn kiểm soát những gì người được ủy quyền có thể làm với các miền thay mặt bạn.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh ít nhất một miền.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Chọn Thêm vào thư mục từ menu thao tác.
  • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Thêm vào thư mục.
 4. Từ menu ảnh chụp màn hình biểu tượng menu các tùy chọn khác Các tùy chọn khác, hãy chọn Quản lý thư mục để xem những tùy chọn cài đặt quyền hiện tại của thư mục đó.
  • Những người được ủy quyền có quyền truy cập miền vào tài khoản của bạn sẽ tự động được chỉ định Quyền truy cập quản lý vào thư mục Tất cả miền và có thể truy cập tất cả các miền trong tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn hạn chế miền nào họ có thể truy cập, hãy chuyển đổi tùy chọn cài đặt Quyền truy cập quản lý của thư mục Tất cả miền sang Tắt, sau đó cấp quyền truy cập cho các thư mục khác.
 5. Chuyển đổi trạng thái sang Bật hoặc Tắt để mỗi người được ủy quyền cấp Quyền truy cập quản lý và/hoặc Quyền truy cập chuyển miền cho thư mục đó. Mỗi loại quyền truy cập cho phép người được ủy quyền thực hiện các tác vụ miền khác nhau:
  • Những người được ủy quyền có Quyền truy cập quản lý vào một thư mục có thể:
   • Cập nhật thông tin liên hệ
   • Chỉnh sửa Máy chủ tên miền
   • Chỉnh sửa Tên máy chủ lưu trữ
   • Chỉnh sửa chuyển tiếp
   • Khóa hoặc mở khóa miền
   • Bật hoặc tắt tính năng tự động gia hạn
   • Quản lý miền con
  • Những người được ủy quyền có Quyền truy cập chuyển miền vào một thư mục có thể:
   • Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác
   • Chuyển miền sang một nhà đăng ký khác
   • Xóa miền
   • Niêm yết miền để bán
 6. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.

Các bước liên quan

Thông tin thêm

 • Bạn có thể quay trở lại để thay đổi các cài đặt này bất cứ lúc nào hoặc bạn có thể xóa truy cập ủy quyền hoàn toàn.