Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Gán quyền thư mục cho truy cập ủy quyền

Bạn có thể cấp truy cập ủy quyền cho khách hàng khác của GoDaddy để truy cập tài khoản thay mặt bạn. Mỗi mức truy cập sẽ được cấp ủy quyền để quản lý các tên miền của bạn. Bạn có thể giới hạn truy cập của họ hơn bằng cách hạn chế thao tác nào có thể được thực hiện trên miền trong một thư mục cụ thể.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Vui lòng chọn Cài đặt > Quản lý thư mục.
  chọn cập nhật liên hệ
 3. Vui lòng chọn biểu tượng bút chì kế bên thư mục để chỉnh sửa quyền.
 4. (Không bắt buộc) Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt Quyền quản lý trước bằng cách chọn biểu tượng bút chì kế bên thư mục Tất cả các miền, sau đó bật tắt truy cập cho mỗi ủy quyền cá nhân. Thư mục này sẽ cấp hay xóa quyền truy cập cho tất cả các miền trong tài khoản của bạn.

  Lưu ý: Người được ủy quyền chỉ có thể chỉnh sửa miền trong thư mục được bạn cấp quyền truy cập, bao gồm thư mục Tất cả các miền.

 5. Vui lòng bật tắt biểu tượng thành Bật hay Tắt bên dưới Quản lý truy cậpChuyển truy cập để thêm hay xóa quyền cho mỗi người được ủy quyền. Mỗi loại truy cập sẽ cho phép các thao tác miền khác nhau:
  • Quản lý truy cập
   • Cập nhật thông tin liên hệ
   • Chỉnh sửa Máy chủ tên miền
   • Chỉnh sửa Tên máy chủ lưu trữ
   • Chỉnh sửa chuyển tiếp
   • Khóa hay mở khóa
   • Chỉnh sửa các cài đặt tự động gia hạn
   • Quản lý miền con
  • Chuyển Truy cập
   • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác
   • Chuyển miền sang nhà đăng ký khác
   • Xóa miền
   • Bán miền qua đấu giá
 6. Vui lòng chọn Lưu để hoàn tất các thay đổi.

Các bước liên quan

 • Thêm hoặc xóa miền khỏi các thư mục.

Thông tin thêm

 • Bạn có thể quay trở lại để thay đổi các cài đặt này bất cứ lúc nào hoặc bạn có thể xóa truy cập ủy quyền hoàn toàn.