Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Gán quyền thư mục cho truy cập ủy quyền

Sau khi bạn cấp truy cập ủy quyền cho khách hàng khác của GoDaddy, họ có thể truy cập tài khoản thay mặt bạn ở một mức mà bạn đã chọn. Mỗi mức truy cập sẽ được cấp ủy quyền để quản lý các tên miền của bạn. Bạn có thể tinh chỉnh thêm truy cập miền của họ bằng cách cấp các mức quyền khác nhau đối với thư mục miền bạn đã tạo.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Từ menu trên cùng, hãy chọn Cài đặt, rồi chọn Quản lý thư mục.
 3. Chọn biểu tượng bút chì kế bên thư mục miền bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Bên dưới Truy cập quản lýTruy cập chuyển,chuyển đổi biểu tượng thành Bật hay Tắt để thay đổi quyền cho mỗi truy cập được ủy quyền.
  Mức độ truy cập Các thao tác khả dụng
  Quản lý truy cập
  • Cập nhật thông tin liên hệ
  • Chỉnh sửa Máy chủ tên miền
  • Chỉnh sửa Tên máy chủ lưu trữ
  • Chỉnh sửa chuyển tiếp
  • Khóa hay mở khóa
  • Chỉnh sửa các cài đặt tự động gia hạn
  • Quản lý miền con
  Truy cập chuyển miền
  • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác
  • Chuyển miền sang nhà đăng ký khác
  • Xóa miền
  • Bán miền qua đấu giá

  Lưu ý: Để chỉnh sửa mức Quản lý truy cập, bạn hãy tắt Quản lý truy cập trong thư mục Tất cả Miền cho mỗi truy cập được ủy quyền.

 5. Nhấp Lưu.

Các bước liên quan

 • Thêm hoặc xóa miền khỏi các thư mục.

Thông tin thêm

 • Bạn có thể quay trở lại để thay đổi các cài đặt này bất cứ lúc nào hoặc bạn có thể xóa truy cập ủy quyền hoàn toàn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.