Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

GDPR là gì?


Bạn từng nghe đến cụm từ viết tắt này cũng như thấy nhiều bài viết liên quan trên internet, nhưng thực sự cụm từ này nghĩa là gì? Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (General Data Protection Regulation, GDPR) là một quy định về quyền riêng tư, mang đến cho người dân châu Âu một số quyền nhất định và áp đặt nghĩa vụ đối với các công ty cung cấp dịch vụ cho người dân châu Âu. Ở phần dưới, chúng tôi trình bày hiểu biết về các quyền và nghĩa vụ đó theo cách của riêng mình.

Quyền của khách hàng

  • Tính minh bạch hay quyền của mỗi cá nhân được biết những gì đang diễn ra với dữ liệu cá nhân của họ
  • Sự đồng ý hay quyền của mỗi cá nhân được chọn loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập về họ và thay đổi lựa chọn đó
  • Cập nhật và xóa hay quyền của mỗi cá nhân được cập nhật hay yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ
  • Tính di động hay quyền của mỗi cá nhân được yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình ở dạng có thể đọc trên máy

Nghĩa vụ của công ty

  • Quan tâm thích đáng yêu cầu các công ty phải bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Giảm thiểu yêu cầu công ty chỉ thu thập những dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích của họ
  • Quyền riêng đảm bảo từ thiết kế yêu cầu các công ty phân tích những rủi ro sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân và nỗ lực giảm thiểu những rủi ro đó
  • Thông báo yêu cầu phải thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về mọi trường hợp vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân

Bạn muốn biết thêm?


Dữ liệu cá nhân được định nghĩa là mọi thông tin có thể dùng để nhận dạng một người trực tiếp hoặc gián tiếp. Dữ liệu cá nhân có thể là bất cứ thứ gì, từ tên, địa chỉ email, thông tin chi tiết trong giao dịch ngân hàng, thông tin y tế hoặc địa chỉ IP máy tính. GoDaddy bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của khách hàng và cung cấp các tính năng cho phép người dân châu Âu thực hiện quyền của họ.

Nếu bạn có một doanh nghiệp và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi để thu thập, sử dụng, lưu trữ hay chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dân châu Âu thì quy định này cũng sẽ được áp dụng cho bạn. Hãy vào các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về những tính năng bạn có thể dùng trong sản phẩm để cho phép tuân thủ quy định này. Chú ý: trang này không phải là trang tư vấn pháp luật và không bao gồm danh sách đầy đủ các yêu cầu của GDPR (hoặc luật về quyền riêng tư của các khu vực pháp lý khác nhiều khả năng cũng được áp dụng cho bạn). Để xác định chính xác những yêu cầu đối với doanh nghiệp của bạn nhằm đảm bảo tuân thủ GDPR và các luật về quyền riêng tư khác hiện hành, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư!

Thông tin chung

Miền

Tiếp thị qua email

Trình dựng website

Dịch vụ lưu trữ


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.