Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Khám phá VPS thế hệ thứ 4 và các máy chủ chuyên dụngXem danh sách tất cả bài viết, so sánh tất cả gói máy chủ và cài đặt máy chủ
Tìm hay thay đổi thông tin kết nối máy chủ của tôiThay đổi tên máy chủ và tên dịch vụ lưu trữ, tìm địa chỉ IP, các cổng yêu cầu danh sách trắng
Kiểm soát truy cập đến máy chủ của tôiKết nối với SSH, bật truy cập quản trị, cài đặt lại mật khẩu
Giám sát máy chủ của tôiTheo dõi thời gian hoạt động và bật các thông báo sự kiện
Hoạt động với các miềnBật tiện ích bổ sung, từ xa, hoặc các miền không được đăng ký
Hoạt động với Trình quản lý WebHost và cPanelThêm tài khoản và người dùng FTP và bật máy chủ tên miền DNS
Hoạt động với Plesk và WindowsĐăng nhập qua Plesk và kết nối thông qua Màn hình Từ xa
Quản lý sao lưu máy chủ và ảnh chụp nhanh (chỉ dành cho VPS)Sao lưu máy chủ hay khôi phục từ một bản sao lưu
Khởi động lại hay xây dựng lại máy chủDễ dàng khởi động lại khi cần hay bắt đầu xây dựng lại từ đầu
Sử dụng Bảng Điều khiển Khôi phục hay Chế độ Giải phóngĐược truy cập qua SSH để xử lý sự cố