Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Get a notification when a website goes down

You can set event notifications to let you know when a website is down and needs your immediate attention.

Uptime Monitor tool needs to be active on a website to get a notification when the website is not up and running.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and click Settings.
  4. Click the Notifications tab.
  5. In the Event notifications section click Uptime.
  6. Turn on notifications and click Save changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.