Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Get authorization code via download

Some domain name registries require authorization codes for transfers, but we cannot send them via email. If this rare exception occurs, you can create and download a file that contains the authorization code. See Download Exportable Lists in the Domain Manager for more information.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Domains menu, select Transfers.
 7. Hover over the Export List icon and select Export List.
 8. Name your list. Then, from the Domain list menu, select the list of domains whose authorization codes you want to download.
 9. Click Next.
 10. Select your data columns, including Authorization Codes, and then click Next.
 11. Do the following, and then click Finish:
  • Select file type - Select the type of file you want to export: CSV (Comma Separated Values) or XML (Extensible Markup Language).
  • Select Compression - Select GZ to create the file in compressed format. Otherwise, select None.

Next Step

For the next step, visit Transfer domain from GoDaddy to another registrar.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.