Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Get started: Customize my Reseller storefront using WordPress

Your Reseller plan includes Managed WordPress for free, so you can design a custom storefront to wow your customers.

Step 2: Redeem Managed WordPress

Redeem your free Managed WordPress plan.

Step 3: Activate Reseller plugin

Manage your storefront with the Reseller Store plugin.

Step 4: Edit products

Edit products imported with the Reseller Store plugin.

Step 5: Edit settings

Change your settings in the Reseller Store plugin.

Step 6: Activate Turnkey theme

Customize your storefront's design with the Turnkey Storefront theme.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.