Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Get started with my Web and Classic hosting account

If you're new to Web & Classic hosting, this article will help you get started.

1. Set up Your Hosting Account

Without setting up your hosting account, you can't do anything with it. So, check out Set up my Web & Classic Hosting account.

2. Upload Your Website

After setting up your hosting account, you need to get your website's files on it. There are a number of ways to do this, including using the application you used to build your website and using an FTP client. For help, see Move my website with FTP and FileZilla.

3. Preview Your Site

Once you have your website uploaded, check it out using Preview DNS. For more information, see Preview your website.

If you don't see your website, make sure you have an "index file." For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?

To see if you have a default file, open up your FTP client/website application and make sure you have one of the files listed in the top level of your hosting account, also known as "the root."

4. Make Your Site Live

Depending on how you configured your hosting account, your website might already be live. Check it out by going to your domain name.

If it's not live, you probably need to update your DNS. For more information, see Change nameservers for my domains.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.