Get started with web hosting

To make your website visible on the Web, your website’s files and data must be stored or "hosted" on a computer that is connected to the Internet. There are lots of options for hosting your website files. Watch this video to learn more. See the full article.

What is shared hosting?

GoDaddy explains what shared hosting is and how you can determine if it's the right solution for you. See the full article.

What is business hosting?

GoDaddy explains what business hosting is and helps you determine if you need more powerful hosting for your business. See the full article.

More info

Check out these articles to learn more about website hosting.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.