Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Get started with websites

To get started, give us a call at (480) 463-8344, Monday-Friday, 7 a.m.-6:30 p.m., Mountain Time/Arizona. You'll need to tell us your domain name, company or individual name, and contact information.

After your website is published, you can request updates and maintenance from Professional Web Services. Please note, updates are not included in the initial fee.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.