Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Get the latest information from my websites in GoDaddy Pro

Sync the Dashboard to see the latest website information in your Overview screen in GoDaddy Pro.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Overview in the left sidebar.
  3. Click Sync in the upper-right corner.
    Sync button

    When the sync is finished, the latest information appears on your GoDaddy Pro dashboard.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.