Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Getting a CSV File from Excel or Numbers

Getting a CSV file from an Excel spreadsheet is easy! Just start with your document open in Excel, or Numbers. Go to your File menu on the top left of the page, choose Save As... and then choose the option that amends a .csv extension to the file. It will likely also mention something along the lines of Comma Separated Values. That will give you a CSV file that will easily import into your GoDaddy Email Marketing Subscribers area.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.