Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Getting set up

Note: This article is intended for the stand-alone Get Paid product that is now a tier of GoDaddy Online Bookkeeping. As such, some of these instructions may not apply to your Online Bookkeeping account.

Setting up Online Bookkeeping - Get Paid is as easy as 1-2-3! Below are helpful screen shots that can walk you through the process.

Once the customer selects the Online Bookkeeping - Get Paid plan, they will be see a confirmation screen.


After clicking on the Online Bookkeeping - Get Paid button, the first time customer will see the startup screen below:


If customer selects the PayPal Here option, they will be prompted by the following screen:


If the customer chooses Set Up Online Payments option, they will be prompted by this screen:


If the customer is interested in taking direct bank transfers to their invoices, they must set up a Dwolla account. Please see Use PayPal Here, Stripe, and Dwolla for assistance with this process.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.