Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Getting started

Online Store is an easy-to-use website builder for creating your business's virtual storefront and getting it online. No technical skills are required, which means you can sell your products and services to customers all around the world.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Use the Get Started window to enter your business name.
    Getting Started window
  3. Select a domain from your account, or create a sub-domain using a domain in your account for your website.

    Note: If you don't have an available domain, you can also choose to set up your Online Store with a temporary domain. Your store will be accessible through yourtemporaryname.mysimplestore.com, until you've assigned it to your own Web address.

  4. Enter your contact email address and then click Create My Store.

If this is your first time in your Online Store account, a Getting Started Guide will walk you through the process of setting up your store. If the guide does not display, click on the Settings or Store Design tabs, to customize your store.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.