Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Getting Started with CashParking

CashParking® lets you monetize your parked domain names. Here's information on using your new CashParking account - everything from setting up the new account, to customizing your CashParking domain name landing pages, to getting paid.

Begin by setting up your CashParking account, which can include adding the payee information you want to use. You can set up a payee account at any time; however, you must set one up before you can receive payment for your earned revenue from CashParking.

Next, you can add domain names to your CashParking account, optionally customize their templates and keywords, and list any or all of the domain names for sale through GoDaddy Auctions®. As you work with your CashParking account, you can also review the various provided reports.

To Set Up CashParking

To set up your CashParking account and, optionally, set up your payee information, see Setting up Your CashParking Account.

To Add Domain Names to CashParking

You have multiple options for adding domain names to your CashParking account. You can add domain names through the Domain Manager or from within CashParking. For more information, see Adding or Importing Domain Names into Your CashParking Account.

Updating Your Nameservers for Your CashParking Domain Names

If your domain name is registered with us, we automatically update your nameservers for CashParking. If your domain name is registered elsewhere, you must change the DNS settings to:

ns01.cashparking.com
ns02.cashparking.com

Note: After we update your nameservers, the domain names display the CashParking parked page.

If you use our cashparking nameservers, you will not be able to mange any of your DNS zone files (A records, CNAME records, MX records, etc.) If you need to be able to manage these files for any reason, an alternative to changing the nameservers would be to change the IP address on the A record on your DNS Management page. To do so, follow these instructions and change the Points to field to: 184.168.221.96.

Working with CashParking Templates, Themes, Folders, Adult Options, and Advertising Options

As your domain names were added to your CashParking account, we automatically optimized their templates and keywords based upon the domain names. You can view the choices we made for you and adjust them, if necessary. You can also manually customize these options by clicking on the CashParking tab and selecting each individual domain to edit the automatically assigned keywords or templates.

To Sell a Domain Name on GoDaddy Auctions

After adding your domain names to CashParking, you can list them for sale through GoDaddy Auctions®.

To View Your CashParking Reports

Your CashParking account provides various reports to let you know how your domain name monetization is coming along. In your account, simply click on the CashParking tab. A smaller Reports tab will appear, and you can enter information to pull reports to see if your domain is generating revenue.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.