Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Getting started with CashParking

Ready for your domains to start earning you some money? Our CashParking® getting started series walks you through the critical steps to get you started.

1: Add domains

Add domains to your CashParking® account, whether they're registered with GoDaddy or somewhere else.

2: Customize your CashParking® domain settings

Change your CashParking® settings to customize the ads displayed when visitors go to your domains.

3: Set up your CashParking® payment options

Add or create a payee account to make sure you get paid for your CashParking® revenue.

4: View your CashParking® reports

Take a look at how your CashParking® domains are performing for you.

5: CashParking® — what's next?

Check out some of the other things you can do with your CashParking® account


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.