Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Getting Started with online advertising

To set up Search Engine Visibility Online Advertising you need to enter your business information. After your information is completed and submitted, you can manage your Online Advertising dashboard, leads, and business information. You continue to log in to Search Engine Visibility the same way every time.

To Log in to Search Engine Visibility Online Advertising

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Search Engine Visibility.
  3. Click Manage next to the Search Engine Visibility account you want to use.
  4. Click Online Advertising.
  5. Enter your business information in the Online Advertising Interview.
For more information see
.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.