Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Getting Started with Website Protection Site Scanner

Website Protection Site Scanner checks your website daily for malware links, phishing exploits and more than 3,000 common vulnerabilities. Configuring Site Scanner is easy and it takes about five minutes. After you get your account set-up, allow up to 24 hours to receive results for the first scan. In the meantime, check out the following help articles to learn more.

Setting Up Your Site Scanner Account

Setup takes about five minutes, depending on where you host your website.

Setting Up Website Protection Site Scanner
Verifying Website Control for Website Protection Site Scanner


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.